پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1353
بیشترین: 
1423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1397
زمان: 
4/31 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 31 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 تیر 1397 , 1397 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":1357},{"date":"1397/04/31 11:00","price":1353},{"date":"1397/04/31 11:40","price":1357},{"date":"1397/04/31 12:30","price":1365},{"date":"1397/04/31 12:40","price":1369},{"date":"1397/04/31 13:00","price":1389},{"date":"1397/04/31 13:10","price":1407},{"date":"1397/04/31 13:50","price":1398},{"date":"1397/04/31 14:10","price":1390},{"date":"1397/04/31 14:40","price":1387},{"date":"1397/04/31 15:20","price":1390},{"date":"1397/04/31 15:50","price":1423},{"date":"1397/04/31 16:00","price":1419},{"date":"1397/04/31 16:20","price":1417},{"date":"1397/04/31 16:40","price":1413},{"date":"1397/04/31 16:50","price":1418},{"date":"1397/04/31 17:00","price":1413},{"date":"1397/04/31 17:40","price":1414},{"date":"1397/04/31 18:00","price":1413},{"date":"1397/04/31 18:10","price":1404},{"date":"1397/04/31 18:20","price":1402},{"date":"1397/04/31 18:30","price":1396},{"date":"1397/04/31 18:50","price":1389},{"date":"1397/04/31 19:00","price":1394},{"date":"1397/04/31 19:10","price":1383},{"date":"1397/04/31 19:20","price":1384},{"date":"1397/04/31 19:30","price":1387},{"date":"1397/04/31 19:40","price":1385},{"date":"1397/04/31 20:10","price":1393},{"date":"1397/04/31 20:20","price":1401},{"date":"1397/04/31 20:50","price":1399},{"date":"1397/04/31 21:00","price":1400},{"date":"1397/04/31 21:20","price":1397}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398