پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
22262
بیشترین: 
23420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22985
زمان: 
4/31 21:20
قیمت ریال عمان امروز 31 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 تیر 1397 , 22985 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":22330},{"date":"1397/04/31 11:00","price":22262},{"date":"1397/04/31 11:40","price":22330},{"date":"1397/04/31 12:30","price":22462},{"date":"1397/04/31 12:40","price":22529},{"date":"1397/04/31 13:00","price":22860},{"date":"1397/04/31 13:10","price":23150},{"date":"1397/04/31 13:50","price":23000},{"date":"1397/04/31 14:10","price":22866},{"date":"1397/04/31 14:40","price":22814},{"date":"1397/04/31 15:20","price":22871},{"date":"1397/04/31 15:50","price":23420},{"date":"1397/04/31 16:00","price":23350},{"date":"1397/04/31 16:20","price":23313},{"date":"1397/04/31 16:40","price":23244},{"date":"1397/04/31 16:50","price":23313},{"date":"1397/04/31 17:00","price":23246},{"date":"1397/04/31 17:30","price":23288},{"date":"1397/04/31 17:40","price":23267},{"date":"1397/04/31 18:00","price":23246},{"date":"1397/04/31 18:10","price":23106},{"date":"1397/04/31 18:20","price":23073},{"date":"1397/04/31 18:30","price":22969},{"date":"1397/04/31 18:40","price":22933},{"date":"1397/04/31 18:50","price":22863},{"date":"1397/04/31 19:00","price":22930},{"date":"1397/04/31 19:10","price":22754},{"date":"1397/04/31 19:20","price":22860},{"date":"1397/04/31 19:30","price":22827},{"date":"1397/04/31 19:40","price":22790},{"date":"1397/04/31 20:10","price":22928},{"date":"1397/04/31 20:20","price":23055},{"date":"1397/04/31 20:50","price":23018},{"date":"1397/04/31 21:00","price":23034},{"date":"1397/04/31 21:20","price":22985}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398