کمترین: 
2295
بیشترین: 
2408
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2370
زمان: 
4/31 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 31 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 تیر 1397 , 2370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":2302},{"date":"1397/04/31 11:00","price":2295},{"date":"1397/04/31 11:40","price":2302},{"date":"1397/04/31 12:30","price":2316},{"date":"1397/04/31 12:40","price":2323},{"date":"1397/04/31 13:00","price":2357},{"date":"1397/04/31 13:10","price":2387},{"date":"1397/04/31 13:50","price":2372},{"date":"1397/04/31 14:10","price":2358},{"date":"1397/04/31 14:40","price":2352},{"date":"1397/04/31 15:20","price":2358},{"date":"1397/04/31 15:50","price":2408},{"date":"1397/04/31 16:20","price":2397},{"date":"1397/04/31 16:50","price":2404},{"date":"1397/04/31 17:00","price":2397},{"date":"1397/04/31 17:30","price":2399},{"date":"1397/04/31 18:00","price":2397},{"date":"1397/04/31 18:10","price":2382},{"date":"1397/04/31 18:20","price":2376},{"date":"1397/04/31 18:30","price":2365},{"date":"1397/04/31 18:50","price":2364},{"date":"1397/04/31 19:10","price":2346},{"date":"1397/04/31 19:20","price":2354},{"date":"1397/04/31 19:40","price":2350},{"date":"1397/04/31 20:10","price":2364},{"date":"1397/04/31 20:20","price":2377},{"date":"1397/04/31 20:50","price":2375},{"date":"1397/04/31 21:20","price":2370}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398