پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
28518
بیشترین: 
30001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29443
زمان: 
4/31 21:20
قیمت دینار کویت امروز 31 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 تیر 1397 , 29443 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":28604},{"date":"1397/04/31 11:00","price":28518},{"date":"1397/04/31 11:40","price":28604},{"date":"1397/04/31 12:30","price":28773},{"date":"1397/04/31 12:40","price":28860},{"date":"1397/04/31 13:00","price":29284},{"date":"1397/04/31 13:10","price":29656},{"date":"1397/04/31 13:50","price":29463},{"date":"1397/04/31 14:10","price":29291},{"date":"1397/04/31 14:40","price":29224},{"date":"1397/04/31 15:20","price":29297},{"date":"1397/04/31 15:50","price":30001},{"date":"1397/04/31 16:00","price":29911},{"date":"1397/04/31 16:20","price":29865},{"date":"1397/04/31 16:40","price":29775},{"date":"1397/04/31 16:50","price":29865},{"date":"1397/04/31 17:00","price":29778},{"date":"1397/04/31 17:30","price":29831},{"date":"1397/04/31 17:40","price":29805},{"date":"1397/04/31 18:00","price":29778},{"date":"1397/04/31 18:10","price":29599},{"date":"1397/04/31 18:20","price":29556},{"date":"1397/04/31 18:30","price":29423},{"date":"1397/04/31 18:40","price":29377},{"date":"1397/04/31 18:50","price":29288},{"date":"1397/04/31 19:00","price":29374},{"date":"1397/04/31 19:10","price":29148},{"date":"1397/04/31 19:20","price":29284},{"date":"1397/04/31 19:30","price":29241},{"date":"1397/04/31 19:40","price":29195},{"date":"1397/04/31 20:10","price":29370},{"date":"1397/04/31 20:20","price":29533},{"date":"1397/04/31 20:50","price":29487},{"date":"1397/04/31 21:00","price":29506},{"date":"1397/04/31 21:20","price":29443}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398