کمترین: 
6380
بیشترین: 
6712
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6587
زمان: 
4/31 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 31 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 تیر 1397 , 6587 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":6399},{"date":"1397/04/31 11:00","price":6380},{"date":"1397/04/31 11:40","price":6399},{"date":"1397/04/31 12:30","price":6437},{"date":"1397/04/31 12:40","price":6456},{"date":"1397/04/31 13:00","price":6551},{"date":"1397/04/31 13:10","price":6634},{"date":"1397/04/31 13:50","price":6591},{"date":"1397/04/31 14:10","price":6553},{"date":"1397/04/31 14:40","price":6538},{"date":"1397/04/31 15:20","price":6554},{"date":"1397/04/31 15:50","price":6712},{"date":"1397/04/31 16:00","price":6692},{"date":"1397/04/31 16:20","price":6681},{"date":"1397/04/31 16:40","price":6661},{"date":"1397/04/31 16:50","price":6681},{"date":"1397/04/31 17:00","price":6662},{"date":"1397/04/31 17:40","price":6668},{"date":"1397/04/31 18:00","price":6662},{"date":"1397/04/31 18:10","price":6622},{"date":"1397/04/31 18:20","price":6612},{"date":"1397/04/31 18:30","price":6583},{"date":"1397/04/31 18:50","price":6552},{"date":"1397/04/31 19:00","price":6571},{"date":"1397/04/31 19:10","price":6521},{"date":"1397/04/31 19:20","price":6528},{"date":"1397/04/31 19:30","price":6542},{"date":"1397/04/31 19:40","price":6531},{"date":"1397/04/31 20:10","price":6571},{"date":"1397/04/31 20:20","price":6607},{"date":"1397/04/31 20:50","price":6597},{"date":"1397/04/31 21:00","price":6601},{"date":"1397/04/31 21:20","price":6587}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398