کمترین: 
1270
بیشترین: 
1336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311
زمان: 
4/31 21:20
قیمت یوان چین امروز 31 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 تیر 1397 , 1311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:20","price":1273},{"date":"1397/04/31 11:00","price":1270},{"date":"1397/04/31 11:40","price":1273},{"date":"1397/04/31 12:30","price":1281},{"date":"1397/04/31 12:40","price":1285},{"date":"1397/04/31 13:00","price":1304},{"date":"1397/04/31 13:10","price":1320},{"date":"1397/04/31 13:50","price":1312},{"date":"1397/04/31 14:10","price":1304},{"date":"1397/04/31 14:40","price":1301},{"date":"1397/04/31 15:20","price":1304},{"date":"1397/04/31 15:50","price":1336},{"date":"1397/04/31 16:00","price":1332},{"date":"1397/04/31 16:20","price":1330},{"date":"1397/04/31 16:40","price":1326},{"date":"1397/04/31 16:50","price":1331},{"date":"1397/04/31 17:00","price":1326},{"date":"1397/04/31 17:40","price":1327},{"date":"1397/04/31 18:00","price":1326},{"date":"1397/04/31 18:10","price":1318},{"date":"1397/04/31 18:20","price":1316},{"date":"1397/04/31 18:30","price":1310},{"date":"1397/04/31 18:50","price":1304},{"date":"1397/04/31 19:00","price":1308},{"date":"1397/04/31 19:10","price":1298},{"date":"1397/04/31 19:20","price":1299},{"date":"1397/04/31 19:30","price":1302},{"date":"1397/04/31 19:40","price":1300},{"date":"1397/04/31 20:10","price":1308},{"date":"1397/04/31 20:20","price":1315},{"date":"1397/04/31 20:50","price":1313},{"date":"1397/04/31 21:00","price":1314},{"date":"1397/04/31 21:20","price":1311}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398