کمترین: 
108830
بیشترین: 
108891
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108830.0
زمان: 
4/31 16:00
قیمت شاخص بورس امروز 31 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 31 تیر 1397 , 108830.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/31 10:00","price":108891.0},{"date":"1397/04/31 13:00","price":108861.0},{"date":"1397/04/31 16:00","price":108830.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398