کمترین: 
419500
بیشترین: 
426000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
426000
زمان: 
4/30 19:54
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 30 تیر 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 30 تیر 1397 , 426000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 12:30","price":419500},{"date":"1397/04/30 12:36","price":423000},{"date":"1397/04/30 13:36","price":423500},{"date":"1397/04/30 13:54","price":423000},{"date":"1397/04/30 15:18","price":425000},{"date":"1397/04/30 17:00","price":424500},{"date":"1397/04/30 19:54","price":426000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398