کمترین: 
1413000
بیشترین: 
1523000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1523000
زمان: 
4/30 19:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 تیر 1397 , 1523000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 12:06","price":1413000},{"date":"1397/04/30 12:18","price":1433000},{"date":"1397/04/30 12:30","price":1438000},{"date":"1397/04/30 13:36","price":1454000},{"date":"1397/04/30 13:54","price":1453500},{"date":"1397/04/30 14:12","price":1458500},{"date":"1397/04/30 15:06","price":1473000},{"date":"1397/04/30 15:18","price":1478500},{"date":"1397/04/30 15:36","price":1483500},{"date":"1397/04/30 17:00","price":1483000},{"date":"1397/04/30 19:54","price":1523000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398