کمترین: 
3013500
بیشترین: 
3163000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3163000
زمان: 
4/30 21:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 30 تیر 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 30 تیر 1397 , 3163000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 11:48","price":3016000},{"date":"1397/04/30 12:00","price":3013500},{"date":"1397/04/30 12:06","price":3028500},{"date":"1397/04/30 12:18","price":3084000},{"date":"1397/04/30 12:30","price":3085000},{"date":"1397/04/30 12:36","price":3055500},{"date":"1397/04/30 12:48","price":3096000},{"date":"1397/04/30 13:36","price":3100000},{"date":"1397/04/30 13:48","price":3122000},{"date":"1397/04/30 13:54","price":3116500},{"date":"1397/04/30 14:06","price":3121500},{"date":"1397/04/30 14:12","price":3111000},{"date":"1397/04/30 14:30","price":3116000},{"date":"1397/04/30 14:36","price":3127500},{"date":"1397/04/30 14:48","price":3121000},{"date":"1397/04/30 14:54","price":3116000},{"date":"1397/04/30 15:06","price":3121000},{"date":"1397/04/30 15:18","price":3131000},{"date":"1397/04/30 15:24","price":3128500},{"date":"1397/04/30 15:36","price":3131500},{"date":"1397/04/30 15:48","price":3127000},{"date":"1397/04/30 19:54","price":3157000},{"date":"1397/04/30 20:48","price":3152000},{"date":"1397/04/30 21:00","price":3159500},{"date":"1397/04/30 21:18","price":3162000},{"date":"1397/04/30 21:24","price":3163000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398