کمترین: 
241600
بیشترین: 
252800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
252220
زمان: 
4/30 22:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 تیر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 30 تیر 1397 , 252220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 11:25","price":241600},{"date":"1397/04/30 11:35","price":241950},{"date":"1397/04/30 11:45","price":242410},{"date":"1397/04/30 12:15","price":244490},{"date":"1397/04/30 12:25","price":245410},{"date":"1397/04/30 19:50","price":248530},{"date":"1397/04/30 20:45","price":249570},{"date":"1397/04/30 21:05","price":250490},{"date":"1397/04/30 21:15","price":251760},{"date":"1397/04/30 21:20","price":252680},{"date":"1397/04/30 21:45","price":252800},{"date":"1397/04/30 22:05","price":251640},{"date":"1397/04/30 22:15","price":252220}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398