کمترین: 
130
بیشترین: 
136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136
زمان: 
4/30 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 30 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 تیر 1397 , 136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:50","price":130},{"date":"1397/04/30 12:20","price":132},{"date":"1397/04/30 12:30","price":130},{"date":"1397/04/30 12:40","price":131},{"date":"1397/04/30 14:40","price":133},{"date":"1397/04/30 19:50","price":135},{"date":"1397/04/30 21:10","price":136}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398