کمترین: 
248
بیشترین: 
259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
259
زمان: 
4/30 21:20
قیمت بات تایلند امروز 30 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 تیر 1397 , 259 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:50","price":249},{"date":"1397/04/30 11:00","price":248},{"date":"1397/04/30 11:50","price":249},{"date":"1397/04/30 12:20","price":255},{"date":"1397/04/30 12:30","price":248},{"date":"1397/04/30 12:40","price":249},{"date":"1397/04/30 14:40","price":253},{"date":"1397/04/30 19:50","price":258},{"date":"1397/04/30 20:50","price":257},{"date":"1397/04/30 21:00","price":258},{"date":"1397/04/30 21:20","price":259}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399