کمترین: 
736
بیشترین: 
775
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
775
زمان: 
4/30 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 30 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 تیر 1397 , 775 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":736},{"date":"1397/04/30 10:50","price":745},{"date":"1397/04/30 11:00","price":743},{"date":"1397/04/30 11:50","price":745},{"date":"1397/04/30 12:20","price":755},{"date":"1397/04/30 12:30","price":763},{"date":"1397/04/30 12:40","price":747},{"date":"1397/04/30 14:40","price":755},{"date":"1397/04/30 14:50","price":758},{"date":"1397/04/30 19:50","price":773},{"date":"1397/04/30 20:50","price":774},{"date":"1397/04/30 21:00","price":768},{"date":"1397/04/30 21:10","price":774},{"date":"1397/04/30 21:20","price":775}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398