کمترین: 
1713
بیشترین: 
1803
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1803
زمان: 
4/30 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 30 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 تیر 1397 , 1803 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":1713},{"date":"1397/04/30 10:50","price":1733},{"date":"1397/04/30 11:00","price":1728},{"date":"1397/04/30 11:50","price":1733},{"date":"1397/04/30 12:20","price":1774},{"date":"1397/04/30 12:30","price":1726},{"date":"1397/04/30 12:40","price":1737},{"date":"1397/04/30 14:40","price":1763},{"date":"1397/04/30 19:50","price":1797},{"date":"1397/04/30 20:50","price":1789},{"date":"1397/04/30 21:00","price":1794},{"date":"1397/04/30 21:10","price":1801},{"date":"1397/04/30 21:20","price":1803}
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399