کمترین: 
9616
بیشترین: 
10123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10123
زمان: 
4/30 21:20
قیمت یورو امروز 30 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 تیر 1397 , 10123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 10:20","price":9616},{"date":"1397/04/30 10:50","price":9731},{"date":"1397/04/30 11:00","price":9701},{"date":"1397/04/30 11:50","price":9731},{"date":"1397/04/30 12:00","price":9728},{"date":"1397/04/30 12:20","price":9857},{"date":"1397/04/30 12:30","price":9971},{"date":"1397/04/30 12:40","price":9752},{"date":"1397/04/30 14:40","price":9869},{"date":"1397/04/30 14:50","price":9898},{"date":"1397/04/30 19:50","price":10091},{"date":"1397/04/30 20:50","price":10107},{"date":"1397/04/30 21:00","price":10027},{"date":"1397/04/30 21:10","price":10091},{"date":"1397/04/30 21:20","price":10123}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398