کمترین: 
11352.4
بیشترین: 
11352.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11352.4
زمان: 
4/30 09:20
قیمت ریال عمان امروز 30 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 تیر 1397 , 11352.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":11352.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398