کمترین: 
533.9
بیشترین: 
533.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
533.9
زمان: 
4/30 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 30 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 تیر 1397 , 533.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":533.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398