کمترین: 
686.8
بیشترین: 
686.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
686.8
زمان: 
4/30 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 30 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 تیر 1397 , 686.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":686.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398