کمترین: 
910.4
بیشترین: 
910.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910.4
زمان: 
4/30 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 30 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 تیر 1397 , 910.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":910.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398