کمترین: 
5733.3
بیشترین: 
5733.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5733.3
زمان: 
4/30 09:20
قیمت پوند امروز 30 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 تیر 1397 , 5733.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 09:20","price":5733.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398