کمترین: 
643.88
بیشترین: 
644.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
644.25
زمان: 
4/30 01:00
قیمت گازوئیل امروز 30 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 تیر 1397 , 644.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/30 00:32","price":643.88},{"date":"1397/04/30 01:00","price":644.25}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398