پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1041900
بیشترین: 
1054900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1042000
زمان: 
4/29 22:45
قیمت مثقال طلا امروز 29 تیر 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 29 تیر 1397 , 1042000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 10:10","price":1050800},{"date":"1397/04/29 10:25","price":1050900},{"date":"1397/04/29 10:35","price":1051000},{"date":"1397/04/29 10:55","price":1051100},{"date":"1397/04/29 11:05","price":1051000},{"date":"1397/04/29 11:15","price":1050800},{"date":"1397/04/29 11:25","price":1051000},{"date":"1397/04/29 11:35","price":1051100},{"date":"1397/04/29 11:40","price":1051300},{"date":"1397/04/29 11:55","price":1051100},{"date":"1397/04/29 12:25","price":1054600},{"date":"1397/04/29 12:35","price":1053500},{"date":"1397/04/29 12:45","price":1054500},{"date":"1397/04/29 12:55","price":1054200},{"date":"1397/04/29 13:05","price":1053400},{"date":"1397/04/29 13:15","price":1053300},{"date":"1397/04/29 13:40","price":1051900},{"date":"1397/04/29 13:45","price":1054500},{"date":"1397/04/29 14:05","price":1054600},{"date":"1397/04/29 14:15","price":1054900},{"date":"1397/04/29 14:25","price":1054000},{"date":"1397/04/29 14:45","price":1054200},{"date":"1397/04/29 14:55","price":1054400},{"date":"1397/04/29 15:05","price":1054600},{"date":"1397/04/29 15:15","price":1054000},{"date":"1397/04/29 15:25","price":1052500},{"date":"1397/04/29 15:35","price":1051900},{"date":"1397/04/29 15:45","price":1052000},{"date":"1397/04/29 15:55","price":1051900},{"date":"1397/04/29 16:05","price":1051500},{"date":"1397/04/29 16:15","price":1050500},{"date":"1397/04/29 16:25","price":1050000},{"date":"1397/04/29 16:35","price":1049100},{"date":"1397/04/29 16:45","price":1049500},{"date":"1397/04/29 17:05","price":1049600},{"date":"1397/04/29 17:15","price":1048700},{"date":"1397/04/29 17:35","price":1050700},{"date":"1397/04/29 17:45","price":1051200},{"date":"1397/04/29 17:55","price":1050400},{"date":"1397/04/29 18:05","price":1050300},{"date":"1397/04/29 18:15","price":1049900},{"date":"1397/04/29 18:25","price":1048100},{"date":"1397/04/29 18:35","price":1047800},{"date":"1397/04/29 18:45","price":1046500},{"date":"1397/04/29 18:55","price":1045100},{"date":"1397/04/29 19:05","price":1044100},{"date":"1397/04/29 19:15","price":1043000},{"date":"1397/04/29 19:25","price":1045500},{"date":"1397/04/29 19:45","price":1043600},{"date":"1397/04/29 19:55","price":1044000},{"date":"1397/04/29 20:05","price":1045000},{"date":"1397/04/29 20:15","price":1046800},{"date":"1397/04/29 20:25","price":1046900},{"date":"1397/04/29 20:45","price":1047000},{"date":"1397/04/29 20:55","price":1045500},{"date":"1397/04/29 21:05","price":1044500},{"date":"1397/04/29 21:15","price":1045500},{"date":"1397/04/29 21:25","price":1043600},{"date":"1397/04/29 21:45","price":1043000},{"date":"1397/04/29 21:55","price":1042500},{"date":"1397/04/29 22:00","price":1042800},{"date":"1397/04/29 22:05","price":1042100},{"date":"1397/04/29 22:25","price":1042000},{"date":"1397/04/29 22:35","price":1041900},{"date":"1397/04/29 22:45","price":1042000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398