پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
240540
بیشترین: 
243540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
240560
زمان: 
4/29 22:45
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 29 تیر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 29 تیر 1397 , 240560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 10:10","price":242590},{"date":"1397/04/29 10:25","price":242620},{"date":"1397/04/29 10:35","price":242640},{"date":"1397/04/29 10:55","price":242660},{"date":"1397/04/29 11:05","price":242640},{"date":"1397/04/29 11:15","price":242590},{"date":"1397/04/29 11:25","price":242640},{"date":"1397/04/29 11:35","price":242660},{"date":"1397/04/29 11:40","price":242710},{"date":"1397/04/29 11:55","price":242690},{"date":"1397/04/29 12:05","price":242660},{"date":"1397/04/29 12:25","price":243470},{"date":"1397/04/29 12:35","price":243220},{"date":"1397/04/29 12:45","price":243450},{"date":"1397/04/29 12:55","price":243380},{"date":"1397/04/29 13:05","price":243190},{"date":"1397/04/29 13:15","price":243170},{"date":"1397/04/29 13:40","price":242850},{"date":"1397/04/29 13:45","price":243450},{"date":"1397/04/29 14:05","price":243470},{"date":"1397/04/29 14:15","price":243540},{"date":"1397/04/29 14:25","price":243330},{"date":"1397/04/29 14:45","price":243380},{"date":"1397/04/29 14:55","price":243430},{"date":"1397/04/29 15:05","price":243470},{"date":"1397/04/29 15:15","price":243220},{"date":"1397/04/29 15:25","price":242990},{"date":"1397/04/29 15:35","price":242850},{"date":"1397/04/29 15:45","price":242870},{"date":"1397/04/29 15:55","price":242850},{"date":"1397/04/29 16:05","price":242760},{"date":"1397/04/29 16:15","price":242530},{"date":"1397/04/29 16:25","price":242410},{"date":"1397/04/29 16:35","price":242200},{"date":"1397/04/29 16:45","price":242290},{"date":"1397/04/29 17:05","price":242320},{"date":"1397/04/29 17:15","price":242110},{"date":"1397/04/29 17:35","price":242570},{"date":"1397/04/29 17:45","price":242690},{"date":"1397/04/29 17:55","price":242500},{"date":"1397/04/29 18:05","price":242480},{"date":"1397/04/29 18:15","price":242390},{"date":"1397/04/29 18:25","price":241950},{"date":"1397/04/29 18:35","price":241900},{"date":"1397/04/29 18:45","price":241600},{"date":"1397/04/29 18:55","price":241280},{"date":"1397/04/29 19:05","price":241050},{"date":"1397/04/29 19:15","price":240790},{"date":"1397/04/29 19:25","price":241370},{"date":"1397/04/29 19:45","price":240930},{"date":"1397/04/29 19:55","price":241020},{"date":"1397/04/29 20:05","price":241260},{"date":"1397/04/29 20:15","price":241670},{"date":"1397/04/29 20:25","price":241690},{"date":"1397/04/29 20:45","price":241720},{"date":"1397/04/29 20:55","price":241370},{"date":"1397/04/29 21:05","price":241140},{"date":"1397/04/29 21:15","price":241370},{"date":"1397/04/29 21:25","price":240930},{"date":"1397/04/29 21:45","price":240790},{"date":"1397/04/29 21:55","price":240680},{"date":"1397/04/29 22:00","price":240750},{"date":"1397/04/29 22:05","price":240590},{"date":"1397/04/29 22:25","price":240560},{"date":"1397/04/29 22:35","price":240540},{"date":"1397/04/29 22:45","price":240560}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398