پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1046600
بیشترین: 
1060100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1049100
زمان: 
4/29 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 29 تیر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 29 تیر 1397 , 1049100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:05","price":1049100},{"date":"1397/04/29 01:25","price":1049200},{"date":"1397/04/29 01:45","price":1049100},{"date":"1397/04/29 02:55","price":1049200},{"date":"1397/04/29 03:15","price":1049100},{"date":"1397/04/29 03:55","price":1049200},{"date":"1397/04/29 04:05","price":1049100},{"date":"1397/04/29 04:35","price":1049200},{"date":"1397/04/29 05:05","price":1049100},{"date":"1397/04/29 05:40","price":1049200},{"date":"1397/04/29 05:55","price":1049000},{"date":"1397/04/29 06:15","price":1049100},{"date":"1397/04/29 06:45","price":1049200},{"date":"1397/04/29 07:05","price":1049100},{"date":"1397/04/29 07:45","price":1049000},{"date":"1397/04/29 07:55","price":1049100},{"date":"1397/04/29 08:15","price":1049200},{"date":"1397/04/29 08:25","price":1049100},{"date":"1397/04/29 08:45","price":1049200},{"date":"1397/04/29 08:55","price":1049100},{"date":"1397/04/29 09:15","price":1049000},{"date":"1397/04/29 09:25","price":1049100},{"date":"1397/04/29 10:05","price":1049000},{"date":"1397/04/29 10:10","price":1049100},{"date":"1397/04/29 10:25","price":1049000},{"date":"1397/04/29 10:35","price":1049200},{"date":"1397/04/29 10:45","price":1049100},{"date":"1397/04/29 11:25","price":1049300},{"date":"1397/04/29 11:35","price":1049200},{"date":"1397/04/29 11:40","price":1049100},{"date":"1397/04/29 12:05","price":1049000},{"date":"1397/04/29 12:15","price":1054700},{"date":"1397/04/29 12:25","price":1056500},{"date":"1397/04/29 12:35","price":1058700},{"date":"1397/04/29 12:45","price":1057800},{"date":"1397/04/29 12:55","price":1057700},{"date":"1397/04/29 13:05","price":1060100},{"date":"1397/04/29 13:15","price":1057800},{"date":"1397/04/29 13:20","price":1058500},{"date":"1397/04/29 13:40","price":1056800},{"date":"1397/04/29 13:45","price":1056700},{"date":"1397/04/29 13:55","price":1054100},{"date":"1397/04/29 14:05","price":1055100},{"date":"1397/04/29 14:25","price":1058500},{"date":"1397/04/29 14:35","price":1056900},{"date":"1397/04/29 14:45","price":1056800},{"date":"1397/04/29 14:55","price":1056500},{"date":"1397/04/29 15:05","price":1056800},{"date":"1397/04/29 15:15","price":1057400},{"date":"1397/04/29 15:25","price":1056700},{"date":"1397/04/29 15:35","price":1056900},{"date":"1397/04/29 15:45","price":1055700},{"date":"1397/04/29 15:55","price":1055000},{"date":"1397/04/29 16:15","price":1055100},{"date":"1397/04/29 16:25","price":1055000},{"date":"1397/04/29 16:35","price":1055100},{"date":"1397/04/29 16:45","price":1050700},{"date":"1397/04/29 16:55","price":1050900},{"date":"1397/04/29 17:05","price":1050800},{"date":"1397/04/29 17:15","price":1051800},{"date":"1397/04/29 17:25","price":1051500},{"date":"1397/04/29 17:35","price":1054700},{"date":"1397/04/29 17:45","price":1055000},{"date":"1397/04/29 18:15","price":1055100},{"date":"1397/04/29 18:35","price":1055000},{"date":"1397/04/29 18:45","price":1049900},{"date":"1397/04/29 18:55","price":1049400},{"date":"1397/04/29 19:05","price":1046600},{"date":"1397/04/29 19:15","price":1047600},{"date":"1397/04/29 19:25","price":1049100},{"date":"1397/04/29 19:45","price":1049200},{"date":"1397/04/29 19:55","price":1050500},{"date":"1397/04/29 20:05","price":1049900},{"date":"1397/04/29 20:15","price":1049800},{"date":"1397/04/29 20:25","price":1048100},{"date":"1397/04/29 20:45","price":1048000},{"date":"1397/04/29 20:55","price":1048200},{"date":"1397/04/29 21:05","price":1048000},{"date":"1397/04/29 21:15","price":1049100},{"date":"1397/04/29 21:35","price":1049200},{"date":"1397/04/29 21:45","price":1049000},{"date":"1397/04/29 21:55","price":1049200},{"date":"1397/04/29 22:00","price":1049100},{"date":"1397/04/29 22:05","price":1049000},{"date":"1397/04/29 22:25","price":1049200},{"date":"1397/04/29 22:35","price":1049100},{"date":"1397/04/29 22:45","price":1049200},{"date":"1397/04/29 22:55","price":1049100},{"date":"1397/04/29 23:25","price":1048900},{"date":"1397/04/29 23:30","price":1049000},{"date":"1397/04/29 23:55","price":1049100}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398