پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1044000
بیشترین: 
1057500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1046500
زمان: 
4/29 23:45
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 29 تیر 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 29 تیر 1397 , 1046500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:05","price":1046600},{"date":"1397/04/29 00:45","price":1046500},{"date":"1397/04/29 01:15","price":1046600},{"date":"1397/04/29 03:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 03:45","price":1046600},{"date":"1397/04/29 04:25","price":1046500},{"date":"1397/04/29 04:35","price":1046700},{"date":"1397/04/29 04:55","price":1046600},{"date":"1397/04/29 05:25","price":1046500},{"date":"1397/04/29 05:40","price":1046700},{"date":"1397/04/29 05:55","price":1046400},{"date":"1397/04/29 06:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 06:25","price":1046600},{"date":"1397/04/29 06:45","price":1046700},{"date":"1397/04/29 07:05","price":1046600},{"date":"1397/04/29 07:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 07:35","price":1046600},{"date":"1397/04/29 07:45","price":1046500},{"date":"1397/04/29 07:55","price":1046600},{"date":"1397/04/29 08:05","price":1046500},{"date":"1397/04/29 08:15","price":1046700},{"date":"1397/04/29 08:25","price":1046500},{"date":"1397/04/29 08:45","price":1046600},{"date":"1397/04/29 09:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 09:25","price":1046600},{"date":"1397/04/29 10:05","price":1046500},{"date":"1397/04/29 10:10","price":1046600},{"date":"1397/04/29 10:25","price":1046500},{"date":"1397/04/29 10:35","price":1046600},{"date":"1397/04/29 10:45","price":1046500},{"date":"1397/04/29 11:05","price":1046600},{"date":"1397/04/29 11:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 11:25","price":1046700},{"date":"1397/04/29 11:35","price":1046600},{"date":"1397/04/29 11:40","price":1046500},{"date":"1397/04/29 12:05","price":1046400},{"date":"1397/04/29 12:15","price":1052200},{"date":"1397/04/29 12:25","price":1053900},{"date":"1397/04/29 12:35","price":1056100},{"date":"1397/04/29 12:45","price":1055300},{"date":"1397/04/29 12:55","price":1055100},{"date":"1397/04/29 13:05","price":1057500},{"date":"1397/04/29 13:15","price":1055200},{"date":"1397/04/29 13:20","price":1056000},{"date":"1397/04/29 13:40","price":1054200},{"date":"1397/04/29 13:55","price":1051500},{"date":"1397/04/29 14:05","price":1052500},{"date":"1397/04/29 14:15","price":1052600},{"date":"1397/04/29 14:25","price":1055900},{"date":"1397/04/29 14:35","price":1054300},{"date":"1397/04/29 14:45","price":1054200},{"date":"1397/04/29 14:55","price":1053900},{"date":"1397/04/29 15:05","price":1054200},{"date":"1397/04/29 15:15","price":1054900},{"date":"1397/04/29 15:25","price":1054200},{"date":"1397/04/29 15:35","price":1054300},{"date":"1397/04/29 15:45","price":1053200},{"date":"1397/04/29 15:55","price":1052500},{"date":"1397/04/29 16:05","price":1052400},{"date":"1397/04/29 16:15","price":1052500},{"date":"1397/04/29 16:45","price":1048200},{"date":"1397/04/29 16:55","price":1048300},{"date":"1397/04/29 17:05","price":1048200},{"date":"1397/04/29 17:15","price":1049300},{"date":"1397/04/29 17:25","price":1048900},{"date":"1397/04/29 17:35","price":1052200},{"date":"1397/04/29 17:45","price":1052400},{"date":"1397/04/29 18:15","price":1052600},{"date":"1397/04/29 18:35","price":1052500},{"date":"1397/04/29 18:45","price":1047300},{"date":"1397/04/29 18:55","price":1046800},{"date":"1397/04/29 19:05","price":1044000},{"date":"1397/04/29 19:15","price":1045000},{"date":"1397/04/29 19:25","price":1046600},{"date":"1397/04/29 19:35","price":1046500},{"date":"1397/04/29 19:45","price":1046600},{"date":"1397/04/29 19:55","price":1048000},{"date":"1397/04/29 20:05","price":1047300},{"date":"1397/04/29 20:15","price":1047200},{"date":"1397/04/29 20:25","price":1045600},{"date":"1397/04/29 20:35","price":1045500},{"date":"1397/04/29 20:55","price":1045600},{"date":"1397/04/29 21:05","price":1045500},{"date":"1397/04/29 21:15","price":1046500},{"date":"1397/04/29 21:35","price":1046700},{"date":"1397/04/29 21:45","price":1046400},{"date":"1397/04/29 21:55","price":1046600},{"date":"1397/04/29 22:05","price":1046400},{"date":"1397/04/29 22:25","price":1046600},{"date":"1397/04/29 22:35","price":1046500},{"date":"1397/04/29 22:45","price":1046600},{"date":"1397/04/29 22:55","price":1046500},{"date":"1397/04/29 23:25","price":1046400},{"date":"1397/04/29 23:30","price":1046500},{"date":"1397/04/29 23:35","price":1046400},{"date":"1397/04/29 23:45","price":1046500}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398