پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.756
بیشترین: 
2.776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.756
زمان: 
4/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 تیر 1397 , 2.756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":2.773},{"date":"1397/04/29 00:32","price":2.768},{"date":"1397/04/29 01:00","price":2.769},{"date":"1397/04/29 01:32","price":2.768},{"date":"1397/04/29 03:00","price":2.772},{"date":"1397/04/29 04:32","price":2.771},{"date":"1397/04/29 05:32","price":2.772},{"date":"1397/04/29 06:00","price":2.774},{"date":"1397/04/29 06:32","price":2.769},{"date":"1397/04/29 07:00","price":2.773},{"date":"1397/04/29 07:32","price":2.774},{"date":"1397/04/29 08:00","price":2.775},{"date":"1397/04/29 08:32","price":2.774},{"date":"1397/04/29 09:00","price":2.772},{"date":"1397/04/29 10:00","price":2.769},{"date":"1397/04/29 10:32","price":2.772},{"date":"1397/04/29 12:00","price":2.773},{"date":"1397/04/29 12:32","price":2.776},{"date":"1397/04/29 13:00","price":2.774},{"date":"1397/04/29 14:00","price":2.772},{"date":"1397/04/29 15:00","price":2.768},{"date":"1397/04/29 16:00","price":2.769},{"date":"1397/04/29 16:32","price":2.768},{"date":"1397/04/29 17:00","price":2.765},{"date":"1397/04/29 17:32","price":2.769},{"date":"1397/04/29 18:00","price":2.768},{"date":"1397/04/29 18:32","price":2.772},{"date":"1397/04/29 19:00","price":2.768},{"date":"1397/04/29 19:32","price":2.764},{"date":"1397/04/29 20:00","price":2.769},{"date":"1397/04/29 20:32","price":2.768},{"date":"1397/04/29 21:32","price":2.773},{"date":"1397/04/29 22:00","price":2.768},{"date":"1397/04/29 22:32","price":2.764},{"date":"1397/04/29 23:00","price":2.76},{"date":"1397/04/29 23:32","price":2.756}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398