پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0451
بیشترین: 
2.0746
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0675
زمان: 
4/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 29 تیر 1397 , 2.0675 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":2.0465},{"date":"1397/04/29 00:32","price":2.0452},{"date":"1397/04/29 01:00","price":2.0492},{"date":"1397/04/29 01:32","price":2.0495},{"date":"1397/04/29 02:00","price":2.047},{"date":"1397/04/29 03:00","price":2.0485},{"date":"1397/04/29 04:32","price":2.0495},{"date":"1397/04/29 05:00","price":2.0545},{"date":"1397/04/29 05:32","price":2.053},{"date":"1397/04/29 06:32","price":2.0451},{"date":"1397/04/29 07:00","price":2.048},{"date":"1397/04/29 07:32","price":2.0508},{"date":"1397/04/29 08:00","price":2.0505},{"date":"1397/04/29 09:00","price":2.0539},{"date":"1397/04/29 09:32","price":2.0535},{"date":"1397/04/29 10:00","price":2.0528},{"date":"1397/04/29 10:32","price":2.0545},{"date":"1397/04/29 11:00","price":2.0555},{"date":"1397/04/29 12:00","price":2.0605},{"date":"1397/04/29 12:32","price":2.0635},{"date":"1397/04/29 13:00","price":2.0665},{"date":"1397/04/29 13:32","price":2.0652},{"date":"1397/04/29 14:00","price":2.0644},{"date":"1397/04/29 14:32","price":2.0672},{"date":"1397/04/29 15:00","price":2.058},{"date":"1397/04/29 15:32","price":2.0584},{"date":"1397/04/29 16:00","price":2.049},{"date":"1397/04/29 16:32","price":2.058},{"date":"1397/04/29 17:00","price":2.0593},{"date":"1397/04/29 17:32","price":2.064},{"date":"1397/04/29 18:00","price":2.0696},{"date":"1397/04/29 18:32","price":2.074},{"date":"1397/04/29 19:00","price":2.0625},{"date":"1397/04/29 19:32","price":2.0687},{"date":"1397/04/29 20:00","price":2.0746},{"date":"1397/04/29 20:32","price":2.064},{"date":"1397/04/29 21:00","price":2.062},{"date":"1397/04/29 21:32","price":2.0611},{"date":"1397/04/29 22:00","price":2.0616},{"date":"1397/04/29 22:32","price":2.0645},{"date":"1397/04/29 23:00","price":2.069},{"date":"1397/04/29 23:32","price":2.0675}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398