پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0863
بیشترین: 
2.1131
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1029
زمان: 
4/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 تیر 1397 , 2.1029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":2.0915},{"date":"1397/04/29 00:32","price":2.0903},{"date":"1397/04/29 01:00","price":2.0922},{"date":"1397/04/29 01:32","price":2.0914},{"date":"1397/04/29 02:00","price":2.0918},{"date":"1397/04/29 03:00","price":2.0907},{"date":"1397/04/29 03:32","price":2.0911},{"date":"1397/04/29 04:00","price":2.0929},{"date":"1397/04/29 04:32","price":2.0931},{"date":"1397/04/29 05:00","price":2.0978},{"date":"1397/04/29 05:32","price":2.0937},{"date":"1397/04/29 06:00","price":2.0958},{"date":"1397/04/29 06:32","price":2.0863},{"date":"1397/04/29 07:00","price":2.0902},{"date":"1397/04/29 07:32","price":2.0918},{"date":"1397/04/29 08:00","price":2.0926},{"date":"1397/04/29 08:32","price":2.0915},{"date":"1397/04/29 09:00","price":2.0948},{"date":"1397/04/29 09:32","price":2.0943},{"date":"1397/04/29 10:32","price":2.0965},{"date":"1397/04/29 11:00","price":2.0974},{"date":"1397/04/29 11:32","price":2.0987},{"date":"1397/04/29 12:00","price":2.1018},{"date":"1397/04/29 12:32","price":2.1048},{"date":"1397/04/29 13:00","price":2.1089},{"date":"1397/04/29 13:32","price":2.1086},{"date":"1397/04/29 14:00","price":2.1047},{"date":"1397/04/29 14:32","price":2.108},{"date":"1397/04/29 15:00","price":2.0984},{"date":"1397/04/29 15:32","price":2.0998},{"date":"1397/04/29 16:00","price":2.0907},{"date":"1397/04/29 16:32","price":2.0964},{"date":"1397/04/29 17:00","price":2.0974},{"date":"1397/04/29 17:32","price":2.0991},{"date":"1397/04/29 18:00","price":2.1083},{"date":"1397/04/29 18:32","price":2.1131},{"date":"1397/04/29 19:00","price":2.1002},{"date":"1397/04/29 19:32","price":2.1059},{"date":"1397/04/29 20:00","price":2.108},{"date":"1397/04/29 20:32","price":2.1037},{"date":"1397/04/29 21:00","price":2.101},{"date":"1397/04/29 22:00","price":2.1055},{"date":"1397/04/29 22:32","price":2.1068},{"date":"1397/04/29 23:00","price":2.1056},{"date":"1397/04/29 23:32","price":2.1029}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398