پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
72.36
بیشترین: 
73.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73
زمان: 
4/29 23:32
قیمت نفت برنت امروز 29 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 29 تیر 1397 , 73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":72.61},{"date":"1397/04/29 00:32","price":72.53},{"date":"1397/04/29 01:00","price":72.6},{"date":"1397/04/29 02:00","price":72.58},{"date":"1397/04/29 03:00","price":72.55},{"date":"1397/04/29 05:00","price":72.85},{"date":"1397/04/29 05:32","price":72.77},{"date":"1397/04/29 06:00","price":72.78},{"date":"1397/04/29 06:32","price":72.36},{"date":"1397/04/29 07:00","price":72.48},{"date":"1397/04/29 07:32","price":72.59},{"date":"1397/04/29 08:00","price":72.61},{"date":"1397/04/29 09:00","price":72.75},{"date":"1397/04/29 09:32","price":72.72},{"date":"1397/04/29 10:00","price":72.68},{"date":"1397/04/29 10:32","price":72.77},{"date":"1397/04/29 11:00","price":72.83},{"date":"1397/04/29 11:32","price":72.84},{"date":"1397/04/29 12:00","price":72.94},{"date":"1397/04/29 12:32","price":73.09},{"date":"1397/04/29 13:00","price":73.25},{"date":"1397/04/29 13:32","price":73.23},{"date":"1397/04/29 14:00","price":73.11},{"date":"1397/04/29 14:32","price":73.25},{"date":"1397/04/29 15:00","price":72.91},{"date":"1397/04/29 15:32","price":72.92},{"date":"1397/04/29 16:00","price":72.47},{"date":"1397/04/29 16:32","price":72.72},{"date":"1397/04/29 17:00","price":72.71},{"date":"1397/04/29 17:32","price":72.78},{"date":"1397/04/29 18:00","price":72.92},{"date":"1397/04/29 18:32","price":73.12},{"date":"1397/04/29 19:00","price":72.73},{"date":"1397/04/29 19:32","price":72.98},{"date":"1397/04/29 20:00","price":73.19},{"date":"1397/04/29 20:32","price":72.88},{"date":"1397/04/29 21:00","price":72.75},{"date":"1397/04/29 21:32","price":72.8},{"date":"1397/04/29 22:00","price":72.92},{"date":"1397/04/29 22:32","price":73},{"date":"1397/04/29 23:00","price":73.15},{"date":"1397/04/29 23:32","price":73}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398