پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
67.83
بیشترین: 
68.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.2
زمان: 
4/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 تیر 1397 , 68.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/29 00:00","price":68.06},{"date":"1397/04/29 00:32","price":67.98},{"date":"1397/04/29 01:00","price":68.06},{"date":"1397/04/29 01:32","price":68.08},{"date":"1397/04/29 02:00","price":68.03},{"date":"1397/04/29 03:00","price":67.97},{"date":"1397/04/29 03:32","price":68},{"date":"1397/04/29 04:00","price":68.1},{"date":"1397/04/29 04:32","price":68.12},{"date":"1397/04/29 05:00","price":68.34},{"date":"1397/04/29 05:32","price":68.27},{"date":"1397/04/29 06:00","price":68.25},{"date":"1397/04/29 06:32","price":67.94},{"date":"1397/04/29 07:00","price":68.06},{"date":"1397/04/29 07:32","price":68.13},{"date":"1397/04/29 08:00","price":68.14},{"date":"1397/04/29 08:32","price":68.12},{"date":"1397/04/29 09:00","price":68.25},{"date":"1397/04/29 09:32","price":68.24},{"date":"1397/04/29 10:00","price":68.22},{"date":"1397/04/29 10:32","price":68.33},{"date":"1397/04/29 11:00","price":68.34},{"date":"1397/04/29 11:32","price":68.33},{"date":"1397/04/29 12:00","price":68.5},{"date":"1397/04/29 12:32","price":68.55},{"date":"1397/04/29 13:00","price":68.45},{"date":"1397/04/29 13:32","price":68.44},{"date":"1397/04/29 14:00","price":68.34},{"date":"1397/04/29 14:32","price":68.5},{"date":"1397/04/29 15:00","price":68.36},{"date":"1397/04/29 15:32","price":68.28},{"date":"1397/04/29 16:00","price":67.97},{"date":"1397/04/29 16:32","price":68.23},{"date":"1397/04/29 17:00","price":68.22},{"date":"1397/04/29 17:32","price":68.31},{"date":"1397/04/29 18:00","price":68.33},{"date":"1397/04/29 18:32","price":68.08},{"date":"1397/04/29 19:00","price":67.83},{"date":"1397/04/29 19:32","price":67.97},{"date":"1397/04/29 20:00","price":68.22},{"date":"1397/04/29 20:32","price":68.12},{"date":"1397/04/29 21:00","price":68.09},{"date":"1397/04/29 21:32","price":68.28},{"date":"1397/04/29 22:00","price":68.31},{"date":"1397/04/29 22:32","price":68.27},{"date":"1397/04/29 23:00","price":68.39},{"date":"1397/04/29 23:32","price":68.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398