کمترین: 
8145
بیشترین: 
8145
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8145
زمان: 
4/28 15:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 8145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 15:50","price":8145}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398