کمترین: 
1378000
بیشترین: 
1403000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1403000
زمان: 
4/28 16:30
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1403000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 12:30","price":1378000},{"date":"1397/04/28 13:18","price":1383000},{"date":"1397/04/28 13:48","price":1388000},{"date":"1397/04/28 14:36","price":1393000},{"date":"1397/04/28 16:30","price":1403000}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399