پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1028500
بیشترین: 
1053000
قیمت تقلبی: 
1052500
زمان: 
4/28 22:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 28 تیر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1052500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 11:55","price":1028500},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1032000},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1033000},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1033500},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1034500},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1033500},{"date":"1397/04/28 13:15","price":1034500},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1035500},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1038000},{"date":"1397/04/28 13:55","price":1039500},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1041500},{"date":"1397/04/28 14:15","price":1041000},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1040000},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1039000},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1041500},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1042000},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1041500},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1041000},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1041500},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1038500},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1040500},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1042000},{"date":"1397/04/28 16:35","price":1043000},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1042000},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1041500},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1043500},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1044000},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1045500},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1047500},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1050500},{"date":"1397/04/28 18:35","price":1051000},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1052000},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1050500},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1053000},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1050000},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1048500},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1050000},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1047500},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1049000},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1050000},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1048500},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1048000},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1049000},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1048500},{"date":"1397/04/28 21:15","price":1050000},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1049500},{"date":"1397/04/28 21:35","price":1049000},{"date":"1397/04/28 21:45","price":1050000},{"date":"1397/04/28 21:55","price":1049000},{"date":"1397/04/28 22:05","price":1050500},{"date":"1397/04/28 22:15","price":1052500}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398