پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1079000
بیشترین: 
1104800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1104200
زمان: 
4/28 22:15
قیمت طلای متفرقه امروز 28 تیر 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1104200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 11:55","price":1079000},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1082700},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1083800},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1084300},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1085300},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1084300},{"date":"1397/04/28 13:15","price":1085300},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1086400},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1089000},{"date":"1397/04/28 13:55","price":1090600},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1092700},{"date":"1397/04/28 14:15","price":1092200},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1091100},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1090100},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1092700},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1093200},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1092700},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1092200},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1092700},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1089500},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1091600},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1093200},{"date":"1397/04/28 16:35","price":1094300},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1093200},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1092700},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1094800},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1095300},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1096900},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1099000},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1102100},{"date":"1397/04/28 18:35","price":1102700},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1103700},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1102100},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1104800},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1101600},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1100000},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1101600},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1099000},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1100600},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1101600},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1100000},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1099500},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1100600},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1100000},{"date":"1397/04/28 21:15","price":1101600},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1101100},{"date":"1397/04/28 21:35","price":1100600},{"date":"1397/04/28 21:45","price":1101600},{"date":"1397/04/28 21:55","price":1100600},{"date":"1397/04/28 22:05","price":1102100},{"date":"1397/04/28 22:15","price":1104200}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398