پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1269300
بیشترین: 
1335100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321800
زمان: 
4/28 21:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 28 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1321800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 11:35","price":1269300},{"date":"1397/04/28 11:45","price":1269700},{"date":"1397/04/28 11:55","price":1276300},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1277700},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1282100},{"date":"1397/04/28 12:35","price":1280700},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1284300},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1283400},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1286500},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1289600},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1294000},{"date":"1397/04/28 13:45","price":1298400},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1305000},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1307200},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1304200},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1305000},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1306400},{"date":"1397/04/28 15:05","price":1316100},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1311700},{"date":"1397/04/28 15:25","price":1314300},{"date":"1397/04/28 15:35","price":1309500},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1307200},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1310300},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1311700},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1316100},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1317400},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1316100},{"date":"1397/04/28 17:05","price":1315600},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1310800},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1314800},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1317400},{"date":"1397/04/28 17:45","price":1318300},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1317400},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1324000},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1321800},{"date":"1397/04/28 18:25","price":1324900},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1325400},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1333700},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1335100},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1328400},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1328000},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1330700},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1327100},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1328400},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1324900},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1327100},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1325800},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1328900},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1326700},{"date":"1397/04/28 21:05","price":1324900},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1321800}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398