کمترین: 
127
بیشترین: 
133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
129
زمان: 
4/28 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 28 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":129},{"date":"1397/04/28 11:40","price":128},{"date":"1397/04/28 12:10","price":129},{"date":"1397/04/28 13:10","price":130},{"date":"1397/04/28 13:50","price":131},{"date":"1397/04/28 14:10","price":132},{"date":"1397/04/28 14:40","price":131},{"date":"1397/04/28 15:00","price":132},{"date":"1397/04/28 15:10","price":133},{"date":"1397/04/28 15:20","price":132},{"date":"1397/04/28 15:30","price":133},{"date":"1397/04/28 15:40","price":132},{"date":"1397/04/28 15:50","price":127},{"date":"1397/04/28 16:00","price":129},{"date":"1397/04/28 16:20","price":128},{"date":"1397/04/28 16:30","price":129},{"date":"1397/04/28 16:50","price":128},{"date":"1397/04/28 17:00","price":129},{"date":"1397/04/28 18:10","price":130},{"date":"1397/04/28 18:20","price":129},{"date":"1397/04/28 18:30","price":130},{"date":"1397/04/28 19:10","price":131},{"date":"1397/04/28 19:20","price":130},{"date":"1397/04/28 20:20","price":129},{"date":"1397/04/28 20:50","price":130},{"date":"1397/04/28 21:00","price":129}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398