پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1992
بیشترین: 
2079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2027
زمان: 
4/28 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 تیر 1397 , 2027 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":2012},{"date":"1397/04/28 10:30","price":2013},{"date":"1397/04/28 11:00","price":2012},{"date":"1397/04/28 11:10","price":2013},{"date":"1397/04/28 11:30","price":2011},{"date":"1397/04/28 11:40","price":2000},{"date":"1397/04/28 11:50","price":1992},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2007},{"date":"1397/04/28 12:10","price":2012},{"date":"1397/04/28 12:20","price":2013},{"date":"1397/04/28 12:30","price":2023},{"date":"1397/04/28 12:40","price":2020},{"date":"1397/04/28 12:50","price":2028},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2024},{"date":"1397/04/28 13:10","price":2027},{"date":"1397/04/28 13:20","price":2029},{"date":"1397/04/28 13:30","price":2031},{"date":"1397/04/28 13:40","price":2033},{"date":"1397/04/28 13:50","price":2048},{"date":"1397/04/28 14:00","price":2051},{"date":"1397/04/28 14:10","price":2059},{"date":"1397/04/28 14:20","price":2062},{"date":"1397/04/28 14:40","price":2060},{"date":"1397/04/28 15:00","price":2063},{"date":"1397/04/28 15:10","price":2077},{"date":"1397/04/28 15:20","price":2074},{"date":"1397/04/28 15:30","price":2079},{"date":"1397/04/28 15:40","price":2073},{"date":"1397/04/28 15:50","price":2038},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2025},{"date":"1397/04/28 16:10","price":2026},{"date":"1397/04/28 16:20","price":2023},{"date":"1397/04/28 16:30","price":2018},{"date":"1397/04/28 16:40","price":2021},{"date":"1397/04/28 16:50","price":2018},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2011},{"date":"1397/04/28 17:20","price":2013},{"date":"1397/04/28 17:40","price":2017},{"date":"1397/04/28 17:50","price":2019},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2017},{"date":"1397/04/28 18:10","price":2021},{"date":"1397/04/28 18:20","price":2022},{"date":"1397/04/28 18:30","price":2026},{"date":"1397/04/28 18:40","price":2029},{"date":"1397/04/28 18:50","price":2027},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2040},{"date":"1397/04/28 19:10","price":2045},{"date":"1397/04/28 19:20","price":2039},{"date":"1397/04/28 19:30","price":2036},{"date":"1397/04/28 19:40","price":2028},{"date":"1397/04/28 19:50","price":2035},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2033},{"date":"1397/04/28 20:10","price":2032},{"date":"1397/04/28 20:20","price":2028},{"date":"1397/04/28 20:30","price":2029},{"date":"1397/04/28 20:40","price":2030},{"date":"1397/04/28 20:50","price":2034},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2030},{"date":"1397/04/28 21:20","price":2027}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398