پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1030
بیشترین: 
1076
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1051
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1051 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":1039},{"date":"1397/04/28 10:30","price":1040},{"date":"1397/04/28 10:50","price":1039},{"date":"1397/04/28 11:10","price":1040},{"date":"1397/04/28 11:40","price":1034},{"date":"1397/04/28 11:50","price":1030},{"date":"1397/04/28 12:00","price":1038},{"date":"1397/04/28 12:10","price":1039},{"date":"1397/04/28 12:20","price":1040},{"date":"1397/04/28 12:30","price":1046},{"date":"1397/04/28 12:40","price":1044},{"date":"1397/04/28 12:50","price":1049},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1047},{"date":"1397/04/28 13:10","price":1049},{"date":"1397/04/28 13:20","price":1052},{"date":"1397/04/28 13:30","price":1051},{"date":"1397/04/28 13:40","price":1053},{"date":"1397/04/28 13:50","price":1060},{"date":"1397/04/28 14:00","price":1061},{"date":"1397/04/28 14:10","price":1066},{"date":"1397/04/28 14:20","price":1067},{"date":"1397/04/28 14:40","price":1066},{"date":"1397/04/28 14:50","price":1067},{"date":"1397/04/28 15:10","price":1075},{"date":"1397/04/28 15:20","price":1074},{"date":"1397/04/28 15:30","price":1076},{"date":"1397/04/28 15:40","price":1073},{"date":"1397/04/28 15:50","price":1055},{"date":"1397/04/28 16:00","price":1048},{"date":"1397/04/28 16:10","price":1049},{"date":"1397/04/28 16:20","price":1047},{"date":"1397/04/28 16:30","price":1044},{"date":"1397/04/28 16:40","price":1046},{"date":"1397/04/28 16:50","price":1045},{"date":"1397/04/28 17:00","price":1042},{"date":"1397/04/28 17:10","price":1043},{"date":"1397/04/28 17:20","price":1046},{"date":"1397/04/28 17:40","price":1047},{"date":"1397/04/28 17:50","price":1049},{"date":"1397/04/28 18:00","price":1047},{"date":"1397/04/28 18:10","price":1051},{"date":"1397/04/28 18:20","price":1050},{"date":"1397/04/28 18:30","price":1051},{"date":"1397/04/28 18:40","price":1052},{"date":"1397/04/28 18:50","price":1051},{"date":"1397/04/28 19:00","price":1057},{"date":"1397/04/28 19:10","price":1060},{"date":"1397/04/28 19:20","price":1058},{"date":"1397/04/28 19:40","price":1052},{"date":"1397/04/28 19:50","price":1056},{"date":"1397/04/28 20:00","price":1055},{"date":"1397/04/28 20:10","price":1054},{"date":"1397/04/28 20:20","price":1051},{"date":"1397/04/28 20:30","price":1052},{"date":"1397/04/28 20:40","price":1053},{"date":"1397/04/28 20:50","price":1054},{"date":"1397/04/28 21:00","price":1053},{"date":"1397/04/28 21:10","price":1052},{"date":"1397/04/28 21:20","price":1051}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398