پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5912
بیشترین: 
6161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6011
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 تیر 1397 , 6011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":5972},{"date":"1397/04/28 10:30","price":5974},{"date":"1397/04/28 10:40","price":5972},{"date":"1397/04/28 10:50","price":5967},{"date":"1397/04/28 11:00","price":5968},{"date":"1397/04/28 11:10","price":5971},{"date":"1397/04/28 11:20","price":5967},{"date":"1397/04/28 11:30","price":5963},{"date":"1397/04/28 11:40","price":5929},{"date":"1397/04/28 11:50","price":5912},{"date":"1397/04/28 12:00","price":5948},{"date":"1397/04/28 12:10","price":5960},{"date":"1397/04/28 12:20","price":5966},{"date":"1397/04/28 12:30","price":5994},{"date":"1397/04/28 12:40","price":5988},{"date":"1397/04/28 12:50","price":6008},{"date":"1397/04/28 13:00","price":6001},{"date":"1397/04/28 13:10","price":6006},{"date":"1397/04/28 13:20","price":6013},{"date":"1397/04/28 13:30","price":6018},{"date":"1397/04/28 13:40","price":6027},{"date":"1397/04/28 13:50","price":6073},{"date":"1397/04/28 14:00","price":6080},{"date":"1397/04/28 14:10","price":6104},{"date":"1397/04/28 14:20","price":6115},{"date":"1397/04/28 14:30","price":6114},{"date":"1397/04/28 14:40","price":6107},{"date":"1397/04/28 15:00","price":6112},{"date":"1397/04/28 15:10","price":6156},{"date":"1397/04/28 15:20","price":6154},{"date":"1397/04/28 15:30","price":6161},{"date":"1397/04/28 15:40","price":6146},{"date":"1397/04/28 15:50","price":6039},{"date":"1397/04/28 16:00","price":5998},{"date":"1397/04/28 16:10","price":6004},{"date":"1397/04/28 16:20","price":5973},{"date":"1397/04/28 16:30","price":5976},{"date":"1397/04/28 16:40","price":5987},{"date":"1397/04/28 16:50","price":5982},{"date":"1397/04/28 17:00","price":5964},{"date":"1397/04/28 17:10","price":5965},{"date":"1397/04/28 17:20","price":5978},{"date":"1397/04/28 17:30","price":5979},{"date":"1397/04/28 17:40","price":5981},{"date":"1397/04/28 17:50","price":5994},{"date":"1397/04/28 18:00","price":5989},{"date":"1397/04/28 18:10","price":6004},{"date":"1397/04/28 18:20","price":6006},{"date":"1397/04/28 18:30","price":6011},{"date":"1397/04/28 18:40","price":6022},{"date":"1397/04/28 18:50","price":6014},{"date":"1397/04/28 19:00","price":6054},{"date":"1397/04/28 19:10","price":6066},{"date":"1397/04/28 19:20","price":6057},{"date":"1397/04/28 19:30","price":6043},{"date":"1397/04/28 19:40","price":6020},{"date":"1397/04/28 19:50","price":6044},{"date":"1397/04/28 20:00","price":6038},{"date":"1397/04/28 20:10","price":6031},{"date":"1397/04/28 20:20","price":6010},{"date":"1397/04/28 20:30","price":6018},{"date":"1397/04/28 20:40","price":6021},{"date":"1397/04/28 20:50","price":6031},{"date":"1397/04/28 21:00","price":6020},{"date":"1397/04/28 21:10","price":6021},{"date":"1397/04/28 21:20","price":6011}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398