کمترین: 
65
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
4/28 21:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 تیر 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":66},{"date":"1397/04/28 11:40","price":65},{"date":"1397/04/28 12:10","price":66},{"date":"1397/04/28 13:40","price":67},{"date":"1397/04/28 15:10","price":68},{"date":"1397/04/28 15:50","price":67},{"date":"1397/04/28 16:00","price":66},{"date":"1397/04/28 19:00","price":67},{"date":"1397/04/28 19:40","price":66},{"date":"1397/04/28 19:50","price":67},{"date":"1397/04/28 20:20","price":66},{"date":"1397/04/28 20:40","price":67},{"date":"1397/04/28 21:10","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398