پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
986
بیشترین: 
1024
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1000
زمان: 
4/28 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 28 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":998},{"date":"1397/04/28 10:30","price":999},{"date":"1397/04/28 10:40","price":998},{"date":"1397/04/28 11:20","price":996},{"date":"1397/04/28 11:30","price":995},{"date":"1397/04/28 11:40","price":990},{"date":"1397/04/28 11:50","price":986},{"date":"1397/04/28 12:00","price":992},{"date":"1397/04/28 12:10","price":994},{"date":"1397/04/28 12:20","price":995},{"date":"1397/04/28 12:30","price":1000},{"date":"1397/04/28 12:40","price":998},{"date":"1397/04/28 12:50","price":1003},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1001},{"date":"1397/04/28 13:10","price":1002},{"date":"1397/04/28 13:20","price":1003},{"date":"1397/04/28 13:40","price":1004},{"date":"1397/04/28 13:50","price":1013},{"date":"1397/04/28 14:10","price":1017},{"date":"1397/04/28 14:20","price":1019},{"date":"1397/04/28 14:30","price":1017},{"date":"1397/04/28 14:40","price":1016},{"date":"1397/04/28 14:50","price":1015},{"date":"1397/04/28 15:10","price":1022},{"date":"1397/04/28 15:20","price":1023},{"date":"1397/04/28 15:30","price":1024},{"date":"1397/04/28 15:40","price":1020},{"date":"1397/04/28 15:50","price":1003},{"date":"1397/04/28 16:00","price":996},{"date":"1397/04/28 16:10","price":998},{"date":"1397/04/28 16:20","price":993},{"date":"1397/04/28 16:30","price":994},{"date":"1397/04/28 16:40","price":996},{"date":"1397/04/28 16:50","price":995},{"date":"1397/04/28 17:00","price":991},{"date":"1397/04/28 17:20","price":993},{"date":"1397/04/28 17:40","price":995},{"date":"1397/04/28 17:50","price":997},{"date":"1397/04/28 18:00","price":996},{"date":"1397/04/28 18:10","price":999},{"date":"1397/04/28 18:30","price":1001},{"date":"1397/04/28 18:40","price":1003},{"date":"1397/04/28 18:50","price":1001},{"date":"1397/04/28 19:00","price":1009},{"date":"1397/04/28 19:10","price":1011},{"date":"1397/04/28 19:20","price":1007},{"date":"1397/04/28 19:30","price":1004},{"date":"1397/04/28 19:40","price":1001},{"date":"1397/04/28 19:50","price":1005},{"date":"1397/04/28 20:00","price":1004},{"date":"1397/04/28 20:10","price":1003},{"date":"1397/04/28 20:20","price":999},{"date":"1397/04/28 20:30","price":1001},{"date":"1397/04/28 20:40","price":1002},{"date":"1397/04/28 21:00","price":1001},{"date":"1397/04/28 21:20","price":1000}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398