پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1261
بیشترین: 
1314
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1285
زمان: 
4/28 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 28 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1285 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":1275},{"date":"1397/04/28 10:30","price":1276},{"date":"1397/04/28 10:50","price":1275},{"date":"1397/04/28 11:20","price":1273},{"date":"1397/04/28 11:40","price":1266},{"date":"1397/04/28 11:50","price":1261},{"date":"1397/04/28 12:00","price":1267},{"date":"1397/04/28 12:10","price":1271},{"date":"1397/04/28 12:20","price":1272},{"date":"1397/04/28 12:30","price":1279},{"date":"1397/04/28 12:40","price":1277},{"date":"1397/04/28 12:50","price":1283},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1281},{"date":"1397/04/28 13:10","price":1283},{"date":"1397/04/28 13:20","price":1286},{"date":"1397/04/28 13:30","price":1285},{"date":"1397/04/28 13:40","price":1287},{"date":"1397/04/28 13:50","price":1296},{"date":"1397/04/28 14:00","price":1298},{"date":"1397/04/28 14:10","price":1304},{"date":"1397/04/28 14:20","price":1306},{"date":"1397/04/28 14:30","price":1305},{"date":"1397/04/28 14:40","price":1303},{"date":"1397/04/28 14:50","price":1304},{"date":"1397/04/28 15:10","price":1313},{"date":"1397/04/28 15:20","price":1314},{"date":"1397/04/28 15:30","price":1313},{"date":"1397/04/28 15:40","price":1312},{"date":"1397/04/28 15:50","price":1289},{"date":"1397/04/28 16:00","price":1279},{"date":"1397/04/28 16:10","price":1282},{"date":"1397/04/28 16:20","price":1278},{"date":"1397/04/28 16:30","price":1275},{"date":"1397/04/28 16:40","price":1278},{"date":"1397/04/28 16:50","price":1277},{"date":"1397/04/28 17:00","price":1273},{"date":"1397/04/28 17:10","price":1274},{"date":"1397/04/28 17:20","price":1276},{"date":"1397/04/28 17:30","price":1275},{"date":"1397/04/28 17:40","price":1278},{"date":"1397/04/28 17:50","price":1281},{"date":"1397/04/28 18:00","price":1279},{"date":"1397/04/28 18:10","price":1283},{"date":"1397/04/28 18:30","price":1285},{"date":"1397/04/28 18:40","price":1286},{"date":"1397/04/28 19:00","price":1293},{"date":"1397/04/28 19:10","price":1297},{"date":"1397/04/28 19:20","price":1293},{"date":"1397/04/28 19:30","price":1294},{"date":"1397/04/28 19:40","price":1286},{"date":"1397/04/28 19:50","price":1291},{"date":"1397/04/28 20:00","price":1290},{"date":"1397/04/28 20:10","price":1289},{"date":"1397/04/28 20:20","price":1284},{"date":"1397/04/28 20:30","price":1286},{"date":"1397/04/28 20:50","price":1289},{"date":"1397/04/28 21:00","price":1287},{"date":"1397/04/28 21:20","price":1285}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398