پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
21237
بیشترین: 
22149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21683
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 28 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 تیر 1397 , 21683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":21414},{"date":"1397/04/28 10:30","price":21431},{"date":"1397/04/28 10:50","price":21421},{"date":"1397/04/28 11:00","price":21427},{"date":"1397/04/28 11:10","price":21429},{"date":"1397/04/28 11:20","price":21434},{"date":"1397/04/28 11:30","price":21433},{"date":"1397/04/28 11:40","price":21315},{"date":"1397/04/28 11:50","price":21237},{"date":"1397/04/28 12:00","price":21366},{"date":"1397/04/28 12:10","price":21425},{"date":"1397/04/28 12:20","price":21451},{"date":"1397/04/28 12:30","price":21567},{"date":"1397/04/28 12:40","price":21532},{"date":"1397/04/28 12:50","price":21621},{"date":"1397/04/28 13:00","price":21589},{"date":"1397/04/28 13:10","price":21626},{"date":"1397/04/28 13:20","price":21686},{"date":"1397/04/28 13:30","price":21666},{"date":"1397/04/28 13:40","price":21700},{"date":"1397/04/28 13:50","price":21852},{"date":"1397/04/28 14:00","price":21881},{"date":"1397/04/28 14:10","price":21971},{"date":"1397/04/28 14:20","price":22007},{"date":"1397/04/28 14:30","price":22017},{"date":"1397/04/28 14:40","price":21992},{"date":"1397/04/28 14:50","price":21991},{"date":"1397/04/28 15:00","price":22006},{"date":"1397/04/28 15:10","price":22148},{"date":"1397/04/28 15:30","price":22149},{"date":"1397/04/28 15:40","price":22141},{"date":"1397/04/28 15:50","price":21755},{"date":"1397/04/28 16:00","price":21611},{"date":"1397/04/28 16:10","price":21624},{"date":"1397/04/28 16:20","price":21590},{"date":"1397/04/28 16:30","price":21529},{"date":"1397/04/28 16:40","price":21571},{"date":"1397/04/28 16:50","price":21558},{"date":"1397/04/28 17:00","price":21495},{"date":"1397/04/28 17:10","price":21521},{"date":"1397/04/28 17:20","price":21569},{"date":"1397/04/28 17:30","price":21558},{"date":"1397/04/28 17:40","price":21603},{"date":"1397/04/28 17:50","price":21637},{"date":"1397/04/28 18:00","price":21600},{"date":"1397/04/28 18:10","price":21661},{"date":"1397/04/28 18:20","price":21663},{"date":"1397/04/28 18:30","price":21681},{"date":"1397/04/28 18:40","price":21705},{"date":"1397/04/28 18:50","price":21698},{"date":"1397/04/28 19:00","price":21807},{"date":"1397/04/28 19:10","price":21865},{"date":"1397/04/28 19:20","price":21819},{"date":"1397/04/28 19:30","price":21825},{"date":"1397/04/28 19:40","price":21697},{"date":"1397/04/28 19:50","price":21773},{"date":"1397/04/28 20:00","price":21757},{"date":"1397/04/28 20:10","price":21744},{"date":"1397/04/28 20:20","price":21699},{"date":"1397/04/28 20:30","price":21707},{"date":"1397/04/28 20:40","price":21717},{"date":"1397/04/28 20:50","price":21752},{"date":"1397/04/28 21:00","price":21718},{"date":"1397/04/28 21:10","price":21708},{"date":"1397/04/28 21:20","price":21683}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398