پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
20939
بیشترین: 
21868
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21369
زمان: 
4/28 21:20
قیمت ریال عمان امروز 28 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 تیر 1397 , 21369 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":21126},{"date":"1397/04/28 10:30","price":21140},{"date":"1397/04/28 10:40","price":21143},{"date":"1397/04/28 10:50","price":21136},{"date":"1397/04/28 11:00","price":21134},{"date":"1397/04/28 11:10","price":21139},{"date":"1397/04/28 11:20","price":21140},{"date":"1397/04/28 11:30","price":21134},{"date":"1397/04/28 11:40","price":21017},{"date":"1397/04/28 11:50","price":20939},{"date":"1397/04/28 12:00","price":21095},{"date":"1397/04/28 12:10","price":21125},{"date":"1397/04/28 12:20","price":21151},{"date":"1397/04/28 12:30","price":21257},{"date":"1397/04/28 12:40","price":21234},{"date":"1397/04/28 12:50","price":21319},{"date":"1397/04/28 13:00","price":21288},{"date":"1397/04/28 13:10","price":21319},{"date":"1397/04/28 13:20","price":21342},{"date":"1397/04/28 13:30","price":21363},{"date":"1397/04/28 13:40","price":21394},{"date":"1397/04/28 13:50","price":21552},{"date":"1397/04/28 14:00","price":21581},{"date":"1397/04/28 14:10","price":21672},{"date":"1397/04/28 14:20","price":21703},{"date":"1397/04/28 14:30","price":21711},{"date":"1397/04/28 14:40","price":21688},{"date":"1397/04/28 14:50","price":21682},{"date":"1397/04/28 15:00","price":21700},{"date":"1397/04/28 15:10","price":21847},{"date":"1397/04/28 15:20","price":21838},{"date":"1397/04/28 15:30","price":21868},{"date":"1397/04/28 15:40","price":21811},{"date":"1397/04/28 15:50","price":21449},{"date":"1397/04/28 16:00","price":21307},{"date":"1397/04/28 16:10","price":21334},{"date":"1397/04/28 16:20","price":21222},{"date":"1397/04/28 16:30","price":21233},{"date":"1397/04/28 16:40","price":21268},{"date":"1397/04/28 16:50","price":21253},{"date":"1397/04/28 17:00","price":21188},{"date":"1397/04/28 17:10","price":21211},{"date":"1397/04/28 17:20","price":21250},{"date":"1397/04/28 17:30","price":21263},{"date":"1397/04/28 17:40","price":21280},{"date":"1397/04/28 17:50","price":21327},{"date":"1397/04/28 18:00","price":21296},{"date":"1397/04/28 18:10","price":21356},{"date":"1397/04/28 18:20","price":21354},{"date":"1397/04/28 18:30","price":21367},{"date":"1397/04/28 18:40","price":21389},{"date":"1397/04/28 18:50","price":21381},{"date":"1397/04/28 19:00","price":21519},{"date":"1397/04/28 19:10","price":21544},{"date":"1397/04/28 19:20","price":21503},{"date":"1397/04/28 19:30","price":21461},{"date":"1397/04/28 19:40","price":21384},{"date":"1397/04/28 19:50","price":21459},{"date":"1397/04/28 20:00","price":21449},{"date":"1397/04/28 20:10","price":21430},{"date":"1397/04/28 20:20","price":21369},{"date":"1397/04/28 20:30","price":21396},{"date":"1397/04/28 20:40","price":21406},{"date":"1397/04/28 20:50","price":21444},{"date":"1397/04/28 21:00","price":21400},{"date":"1397/04/28 21:20","price":21369}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398