پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2220
بیشترین: 
2315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2266
زمان: 
4/28 21:20
قیمت ریال قطر امروز 28 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 تیر 1397 , 2266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":2239},{"date":"1397/04/28 10:30","price":2241},{"date":"1397/04/28 11:30","price":2240},{"date":"1397/04/28 11:40","price":2228},{"date":"1397/04/28 11:50","price":2220},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2233},{"date":"1397/04/28 12:10","price":2240},{"date":"1397/04/28 12:20","price":2242},{"date":"1397/04/28 12:30","price":2252},{"date":"1397/04/28 12:40","price":2251},{"date":"1397/04/28 12:50","price":2260},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2256},{"date":"1397/04/28 13:10","price":2261},{"date":"1397/04/28 13:20","price":2267},{"date":"1397/04/28 13:30","price":2265},{"date":"1397/04/28 13:40","price":2269},{"date":"1397/04/28 13:50","price":2285},{"date":"1397/04/28 14:00","price":2287},{"date":"1397/04/28 14:10","price":2297},{"date":"1397/04/28 14:20","price":2301},{"date":"1397/04/28 14:40","price":2299},{"date":"1397/04/28 14:50","price":2298},{"date":"1397/04/28 15:00","price":2300},{"date":"1397/04/28 15:10","price":2315},{"date":"1397/04/28 15:20","price":2314},{"date":"1397/04/28 15:30","price":2315},{"date":"1397/04/28 15:40","price":2314},{"date":"1397/04/28 15:50","price":2274},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2259},{"date":"1397/04/28 16:10","price":2260},{"date":"1397/04/28 16:20","price":2250},{"date":"1397/04/28 16:30","price":2251},{"date":"1397/04/28 16:40","price":2255},{"date":"1397/04/28 16:50","price":2253},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2246},{"date":"1397/04/28 17:10","price":2248},{"date":"1397/04/28 17:20","price":2253},{"date":"1397/04/28 17:30","price":2254},{"date":"1397/04/28 17:40","price":2258},{"date":"1397/04/28 17:50","price":2261},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2258},{"date":"1397/04/28 18:10","price":2264},{"date":"1397/04/28 18:40","price":2267},{"date":"1397/04/28 18:50","price":2266},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2281},{"date":"1397/04/28 19:10","price":2284},{"date":"1397/04/28 19:20","price":2279},{"date":"1397/04/28 19:30","price":2280},{"date":"1397/04/28 19:40","price":2267},{"date":"1397/04/28 19:50","price":2272},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2273},{"date":"1397/04/28 20:10","price":2272},{"date":"1397/04/28 20:20","price":2267},{"date":"1397/04/28 20:30","price":2268},{"date":"1397/04/28 20:40","price":2269},{"date":"1397/04/28 20:50","price":2273},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2269},{"date":"1397/04/28 21:10","price":2268},{"date":"1397/04/28 21:20","price":2266}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398