پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2157
بیشترین: 
2257
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2197
زمان: 
4/28 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 28 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 تیر 1397 , 2197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":2176},{"date":"1397/04/28 10:30","price":2178},{"date":"1397/04/28 10:40","price":2180},{"date":"1397/04/28 10:50","price":2179},{"date":"1397/04/28 11:00","price":2178},{"date":"1397/04/28 11:10","price":2180},{"date":"1397/04/28 11:20","price":2177},{"date":"1397/04/28 11:30","price":2178},{"date":"1397/04/28 11:40","price":2164},{"date":"1397/04/28 11:50","price":2163},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2173},{"date":"1397/04/28 12:10","price":2177},{"date":"1397/04/28 12:20","price":2180},{"date":"1397/04/28 12:30","price":2190},{"date":"1397/04/28 12:40","price":2188},{"date":"1397/04/28 12:50","price":2194},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2193},{"date":"1397/04/28 13:10","price":2200},{"date":"1397/04/28 13:20","price":2201},{"date":"1397/04/28 13:30","price":2204},{"date":"1397/04/28 13:40","price":2213},{"date":"1397/04/28 13:50","price":2220},{"date":"1397/04/28 14:00","price":2223},{"date":"1397/04/28 14:10","price":2232},{"date":"1397/04/28 14:20","price":2237},{"date":"1397/04/28 14:30","price":2238},{"date":"1397/04/28 14:40","price":2233},{"date":"1397/04/28 14:50","price":2235},{"date":"1397/04/28 15:00","price":2238},{"date":"1397/04/28 15:10","price":2257},{"date":"1397/04/28 15:20","price":2249},{"date":"1397/04/28 15:30","price":2253},{"date":"1397/04/28 15:40","price":2247},{"date":"1397/04/28 15:50","price":2157},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2198},{"date":"1397/04/28 16:10","price":2199},{"date":"1397/04/28 16:20","price":2186},{"date":"1397/04/28 16:30","price":2188},{"date":"1397/04/28 16:40","price":2193},{"date":"1397/04/28 16:50","price":2184},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2183},{"date":"1397/04/28 17:10","price":2189},{"date":"1397/04/28 17:20","price":2188},{"date":"1397/04/28 17:40","price":2196},{"date":"1397/04/28 17:50","price":2195},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2194},{"date":"1397/04/28 18:10","price":2204},{"date":"1397/04/28 18:20","price":2199},{"date":"1397/04/28 18:30","price":2204},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2214},{"date":"1397/04/28 19:10","price":2218},{"date":"1397/04/28 19:20","price":2216},{"date":"1397/04/28 19:30","price":2207},{"date":"1397/04/28 19:40","price":2205},{"date":"1397/04/28 19:50","price":2210},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2206},{"date":"1397/04/28 20:10","price":2208},{"date":"1397/04/28 20:20","price":2202},{"date":"1397/04/28 20:30","price":2204},{"date":"1397/04/28 20:40","price":2202},{"date":"1397/04/28 20:50","price":2209},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2204},{"date":"1397/04/28 21:10","price":2198},{"date":"1397/04/28 21:20","price":2197}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398