پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26791
بیشترین: 
27995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27362
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دینار کویت امروز 28 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 تیر 1397 , 27362 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":27020},{"date":"1397/04/28 10:30","price":27040},{"date":"1397/04/28 10:40","price":27050},{"date":"1397/04/28 10:50","price":27027},{"date":"1397/04/28 11:00","price":27030},{"date":"1397/04/28 11:10","price":27040},{"date":"1397/04/28 11:20","price":27036},{"date":"1397/04/28 11:30","price":27030},{"date":"1397/04/28 11:40","price":26881},{"date":"1397/04/28 11:50","price":26791},{"date":"1397/04/28 12:00","price":27007},{"date":"1397/04/28 12:10","price":27035},{"date":"1397/04/28 12:20","price":27068},{"date":"1397/04/28 12:30","price":27217},{"date":"1397/04/28 12:40","price":27183},{"date":"1397/04/28 12:50","price":27293},{"date":"1397/04/28 13:00","price":27253},{"date":"1397/04/28 13:10","price":27287},{"date":"1397/04/28 13:20","price":27369},{"date":"1397/04/28 13:30","price":27352},{"date":"1397/04/28 13:40","price":27383},{"date":"1397/04/28 13:50","price":27582},{"date":"1397/04/28 14:00","price":27624},{"date":"1397/04/28 14:10","price":27744},{"date":"1397/04/28 14:20","price":27777},{"date":"1397/04/28 14:30","price":27784},{"date":"1397/04/28 14:40","price":27751},{"date":"1397/04/28 14:50","price":27748},{"date":"1397/04/28 15:00","price":27769},{"date":"1397/04/28 15:10","price":27960},{"date":"1397/04/28 15:20","price":27946},{"date":"1397/04/28 15:30","price":27995},{"date":"1397/04/28 15:40","price":27922},{"date":"1397/04/28 15:50","price":27449},{"date":"1397/04/28 16:00","price":27267},{"date":"1397/04/28 16:10","price":27300},{"date":"1397/04/28 16:20","price":27232},{"date":"1397/04/28 16:30","price":27150},{"date":"1397/04/28 16:40","price":27199},{"date":"1397/04/28 16:50","price":27191},{"date":"1397/04/28 17:00","price":27106},{"date":"1397/04/28 17:10","price":27148},{"date":"1397/04/28 17:20","price":27185},{"date":"1397/04/28 17:30","price":27193},{"date":"1397/04/28 17:40","price":27223},{"date":"1397/04/28 17:50","price":27276},{"date":"1397/04/28 18:00","price":27254},{"date":"1397/04/28 18:10","price":27327},{"date":"1397/04/28 18:20","price":27322},{"date":"1397/04/28 18:30","price":27334},{"date":"1397/04/28 18:40","price":27367},{"date":"1397/04/28 18:50","price":27345},{"date":"1397/04/28 19:00","price":27530},{"date":"1397/04/28 19:10","price":27554},{"date":"1397/04/28 19:20","price":27497},{"date":"1397/04/28 19:30","price":27491},{"date":"1397/04/28 19:40","price":27329},{"date":"1397/04/28 19:50","price":27444},{"date":"1397/04/28 20:00","price":27440},{"date":"1397/04/28 20:10","price":27429},{"date":"1397/04/28 20:20","price":27343},{"date":"1397/04/28 20:30","price":27380},{"date":"1397/04/28 20:40","price":27402},{"date":"1397/04/28 20:50","price":27452},{"date":"1397/04/28 21:00","price":27399},{"date":"1397/04/28 21:10","price":27396},{"date":"1397/04/28 21:20","price":27362}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398