پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8088
بیشترین: 
8423
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8244
زمان: 
4/28 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 تیر 1397 , 8244 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":8167},{"date":"1397/04/28 10:30","price":8172},{"date":"1397/04/28 10:40","price":8173},{"date":"1397/04/28 10:50","price":8167},{"date":"1397/04/28 11:10","price":8168},{"date":"1397/04/28 11:20","price":8166},{"date":"1397/04/28 11:30","price":8161},{"date":"1397/04/28 11:40","price":8116},{"date":"1397/04/28 11:50","price":8088},{"date":"1397/04/28 12:00","price":8126},{"date":"1397/04/28 12:10","price":8153},{"date":"1397/04/28 12:20","price":8164},{"date":"1397/04/28 12:30","price":8205},{"date":"1397/04/28 12:40","price":8195},{"date":"1397/04/28 12:50","price":8228},{"date":"1397/04/28 13:00","price":8220},{"date":"1397/04/28 13:10","price":8224},{"date":"1397/04/28 13:20","price":8247},{"date":"1397/04/28 13:30","price":8242},{"date":"1397/04/28 13:40","price":8256},{"date":"1397/04/28 13:50","price":8314},{"date":"1397/04/28 14:00","price":8322},{"date":"1397/04/28 14:10","price":8353},{"date":"1397/04/28 14:20","price":8367},{"date":"1397/04/28 14:30","price":8366},{"date":"1397/04/28 14:40","price":8363},{"date":"1397/04/28 14:50","price":8358},{"date":"1397/04/28 15:00","price":8362},{"date":"1397/04/28 15:10","price":8418},{"date":"1397/04/28 15:20","price":8423},{"date":"1397/04/28 15:30","price":8418},{"date":"1397/04/28 15:40","price":8415},{"date":"1397/04/28 15:50","price":8268},{"date":"1397/04/28 16:00","price":8211},{"date":"1397/04/28 16:10","price":8216},{"date":"1397/04/28 16:20","price":8203},{"date":"1397/04/28 16:30","price":8185},{"date":"1397/04/28 16:40","price":8196},{"date":"1397/04/28 16:50","price":8191},{"date":"1397/04/28 17:00","price":8165},{"date":"1397/04/28 17:10","price":8173},{"date":"1397/04/28 17:20","price":8175},{"date":"1397/04/28 17:30","price":8181},{"date":"1397/04/28 17:40","price":8196},{"date":"1397/04/28 17:50","price":8208},{"date":"1397/04/28 18:00","price":8198},{"date":"1397/04/28 18:10","price":8227},{"date":"1397/04/28 18:20","price":8225},{"date":"1397/04/28 18:30","price":8233},{"date":"1397/04/28 18:40","price":8240},{"date":"1397/04/28 18:50","price":8239},{"date":"1397/04/28 19:00","price":8284},{"date":"1397/04/28 19:10","price":8308},{"date":"1397/04/28 19:20","price":8291},{"date":"1397/04/28 19:30","price":8292},{"date":"1397/04/28 19:40","price":8247},{"date":"1397/04/28 19:50","price":8279},{"date":"1397/04/28 20:00","price":8271},{"date":"1397/04/28 20:10","price":8264},{"date":"1397/04/28 20:20","price":8236},{"date":"1397/04/28 20:30","price":8249},{"date":"1397/04/28 20:40","price":8254},{"date":"1397/04/28 20:50","price":8266},{"date":"1397/04/28 21:00","price":8256},{"date":"1397/04/28 21:10","price":8253},{"date":"1397/04/28 21:20","price":8244}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398