پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5475
بیشترین: 
5688
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5544
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 28 تیر 1397 , 5544 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":5537},{"date":"1397/04/28 10:30","price":5538},{"date":"1397/04/28 10:40","price":5537},{"date":"1397/04/28 10:50","price":5533},{"date":"1397/04/28 11:00","price":5532},{"date":"1397/04/28 11:10","price":5529},{"date":"1397/04/28 11:20","price":5528},{"date":"1397/04/28 11:30","price":5523},{"date":"1397/04/28 11:40","price":5493},{"date":"1397/04/28 11:50","price":5475},{"date":"1397/04/28 12:00","price":5504},{"date":"1397/04/28 12:10","price":5516},{"date":"1397/04/28 12:20","price":5522},{"date":"1397/04/28 12:30","price":5548},{"date":"1397/04/28 12:40","price":5541},{"date":"1397/04/28 12:50","price":5557},{"date":"1397/04/28 13:00","price":5555},{"date":"1397/04/28 13:10","price":5561},{"date":"1397/04/28 13:20","price":5564},{"date":"1397/04/28 13:30","price":5568},{"date":"1397/04/28 13:40","price":5578},{"date":"1397/04/28 13:50","price":5619},{"date":"1397/04/28 14:00","price":5624},{"date":"1397/04/28 14:10","price":5643},{"date":"1397/04/28 14:20","price":5648},{"date":"1397/04/28 14:40","price":5641},{"date":"1397/04/28 14:50","price":5639},{"date":"1397/04/28 15:00","price":5645},{"date":"1397/04/28 15:10","price":5683},{"date":"1397/04/28 15:20","price":5685},{"date":"1397/04/28 15:30","price":5688},{"date":"1397/04/28 15:40","price":5670},{"date":"1397/04/28 15:50","price":5578},{"date":"1397/04/28 16:00","price":5537},{"date":"1397/04/28 16:10","price":5545},{"date":"1397/04/28 16:20","price":5514},{"date":"1397/04/28 16:30","price":5523},{"date":"1397/04/28 16:40","price":5531},{"date":"1397/04/28 16:50","price":5528},{"date":"1397/04/28 17:00","price":5508},{"date":"1397/04/28 17:10","price":5511},{"date":"1397/04/28 17:20","price":5517},{"date":"1397/04/28 17:30","price":5522},{"date":"1397/04/28 17:40","price":5525},{"date":"1397/04/28 17:50","price":5535},{"date":"1397/04/28 18:00","price":5531},{"date":"1397/04/28 18:10","price":5547},{"date":"1397/04/28 18:20","price":5545},{"date":"1397/04/28 18:30","price":5552},{"date":"1397/04/28 18:40","price":5557},{"date":"1397/04/28 18:50","price":5555},{"date":"1397/04/28 19:00","price":5589},{"date":"1397/04/28 19:10","price":5602},{"date":"1397/04/28 19:20","price":5589},{"date":"1397/04/28 19:30","price":5579},{"date":"1397/04/28 19:40","price":5556},{"date":"1397/04/28 19:50","price":5575},{"date":"1397/04/28 20:00","price":5572},{"date":"1397/04/28 20:10","price":5564},{"date":"1397/04/28 20:20","price":5543},{"date":"1397/04/28 20:30","price":5550},{"date":"1397/04/28 20:40","price":5553},{"date":"1397/04/28 20:50","price":5564},{"date":"1397/04/28 21:00","price":5552},{"date":"1397/04/28 21:10","price":5553},{"date":"1397/04/28 21:20","price":5544}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398